Idag talas det mycket om smsmo-sms-marketing och naturligtvis kommer Mo-sms att vara en del av detta som ett effektivt sätt att marknadsföra sig som företag. Här är principen ganska lik den som handlar om de traditionella nyhetsbreven via e-post. Det betyder att funktioner som Mo-sms inte kan skickas till dem som inte har godkänt att ta emot dem. Ibland kommer det dock att vara ganska så svårt för dig att veta om du verkligen godkänt det eller ej, då det kan vara något som följer med i ditt mobiltelefonabonnemang, och har stått någonstans i de avtal du signerat utan att läsa dem som så många gör.

Konceptet med Mo-sms är att det är ett bra verktyg för de företag som vill få ut sin information koncentrerad till dem som har ett intresse av denna. Här handlar det helt enkelt om att en användare skickar en kod eller ett ord via mobilen eller surfplattan till ett visst nummer, och får därefter en information eller ett erbjudande som de har visat intresse för. Nu kommer Mo-sms naturligtvis även att vara ett redskap som kan användas för spam, men det sker mycket mindre spam via detta koncept än vad det idag gör via vanliga e-posterbjudanden eftersom det är mycket enklare att skicka till människors e-adresser.

Detta är Mo-sms

Här handlar det om något som kallas för Mo-meddelande. Det är ett meddelande som en användare har skickat in till ett automatiskt system för exakt målinriktad marknadsföring. Användaren skickar ett ord eller en kod till detta system och får ett automatiskt meddelande i retur. På så sätt kan Mo-sms användas både för gratis utskick av information, eller integreras tillsammans med ett system där det föreligger en kostnad förknippat med den kod eller det nummer som användaren skickar till systemet för att få den information de önskar och vill ha.